UCZNIOWIE:

Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi 9x2,50zł=22,50 płatne do 15.01.2020, a za miesiąc luty wynosi 20x2,50zł=50,00 płatne do 25.01.2020 na numer konta :

80 8857 0002 3001 0100 0912 0001

W tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

PRACOWNICY:

Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi 9x3,50zł=31,50 płatne do 15.01.2020, a za miesiąc luty wynosi 20x3,50zł=70,00 płatne do 25.01.2020 na numer konta :

80 8857 0002 3001 0100 0912 0001

W tytule proszę podać imię i nazwisko, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.