A A A

DRODZY RODZICE NASZYCH PRZYSZŁYCH UCZNIÓW!

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ ROZPOCZNIE SIĘ 14 KWIETNIA I BĘDZIE TRWAŁA DO 26 KWIETNIA BR DO GODZ.15.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ ORAZ REGULAMINEM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO JAK RÓWNIEŻ UCHWAŁĄ NR XXXVI/206/2017 RADY GMINY JONKOWO Z DNIA 9 MARCA 2017R. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, jak również UCHWAŁĄ NR XXXVI/207/2017 RADY GMINY JONKOWO w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wzory wniosków rekrutacyjnych:

- do klasy pierwszej

- do oddziału przedszkolnego

są dostępne pod linkami jak również możliwe jest pobranie ich w sekretariacie szkoły.

 

Po zakończeniu pierwszej części rekrutacji prosimy o potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej w formie pisemnej (formularz) lub telefonicznej.