A A A

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki informuje, że w miesiącu marcu 2015 r. będzie przeprowadzony nabór do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminach naboru zamieszczonych w zakładce REKRUTACJA, na tablicy informacyjnej w szkole oraz wszelkich wyjaśnień i informacji udziela sekretariat szkoły. Wnioski, zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze szkolnej strony www lub w sekretariacie szkoły.