A A A

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JONKOWIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O REKRUTACJI Z DN. 6 GRUDNIA 2013R. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY REKRUTACJI DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JONKOWIE. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JONKOWIE ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE DOKUMENTY SZKOŁY/INNE DOKUMENTY ORAZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY. DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Od 3 marca do 10 marca 2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 (dzieci urodzone w roku 2008)

Od 11 marca  do 31 marca 2014r. – wydawanie i przyjmowanie wnioskówo przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2014r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej

9 kwietnia 2014r. – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz dzieci przyjętych i nieprzyjętych

RÓWNIEŻ W TERMINIE OD 3 MARCA DO 31 MARCA 2014R. NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY LUB WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY. LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH BĘDĄ OPUBLIKOWANE W TERMINIE DO 9 KWIETNIA 2014R.  

WSZYSTKIE POTRZEBNE WZORY WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY WWW SZKOŁY W ZAKŁADCE DOKUMENTY SZKOŁY/INNE DOKUMENTY BĄDŹ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.