A A A

Współczesny nastolatek jest zanurzony w świecie nowych technologii i informacji. Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości wymusza od dzieci i młodzieży mechanizmy przystosowawcze. Wiele ze zdobyczy technologicznych pozwala na zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych w nowy sposób. Potrzeba kontaktu z rówieśnikami jest realizowana nieustannie za pomocą nowych komunikatorów i portali społecznościowych. Są one miejscem spotkań, plotek, zabaw, przeżyć, substytutami podwórka czy innego miejsca towarzyskich spotkań. Zdobyte doświadczenie służy jako wiedza społeczna wykorzystywana na co dzień.
Cyfrowe media zmieniają środowisko dojrzewania nastolatków, badania neurobiologów dowodzą, że także funkcjonowanie mózgu.

Dom powinien być dla dziecka miejscem spokojnym i bezpiecznym, gdzie zawsze bez względu na okoliczności, może liczyć na wsparcie i akceptację. Powinien być miejscem, gdzie dziecko może bezpiecznie wyrazić sprzeciw, opór, złość, niezadowolenie bez ryzyka odrzucenia ze strony rodzica. Nie należy mylić tego z pozwoleniem dziecku na wszystko.

,,Trzymaj formę’’

Zdrowie jest największym skarbem człowieka.

Wybitny lekarz kanadyjski Lalonde obliczył, że długość i jakość życia zależą od czterech czynników:

  1. Wyposażenie genetyczne -12%
  2. Medycyna kliniczna (lecznictwo) -18%
  3. Wpływ środowiska -14%
  4. Styl życia -56%

Trzy pierwsze czynniki są mało zależne od nas, choć znajomość skłonności genetycznych do pewnych chorób pozwoli odpowiednimi zachowaniami ograniczyć potencjalne zagrożenie. W pełni natomiast możemy wykorzystać szansę, jakie daje nam styl życia, gdyż zależy od nas samych.

Pedagog szkolny  - Anna Szatkowska

 

Poniedziałek - 8.50- 13.50

Świetlica -13.55- 15.55

Wtorek - 7.50- 13.00

Środa - 8.50- 13.40

Terapia pedagogiczna - 13.40.-14.40 (kl.5a )

Czwartek - 7.50 - 13.50

Świetlica -13.50 -14.50

Piątek - 8.50 - 13.50

Cele i zadania pedagoga szkolnego:

,,Ja jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to abym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia sie o świat, o człowieka’’

                                                                       Janusz Korczak

  • Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet gdy uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia.

Pedagog szkolny:

  • -udziela porad i pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
  • -udziela porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności pojawiających się na tle konfliktów rodzinnych
  • -prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów jak również rodziców
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu- razem na pewno znajdziemy dobre rozwiązanie, poradzimy sobie z każdym problemem.

                                                                     Anna Szatkowska