A A A

,,Trzymaj formę’’

Zdrowie jest największym skarbem człowieka.

Wybitny lekarz kanadyjski Lalonde obliczył, że długość i jakość życia zależą od czterech czynników:

 1. Wyposażenie genetyczne -12%
 2. Medycyna kliniczna (lecznictwo) -18%
 3. Wpływ środowiska -14%
 4. Styl życia -56%

Trzy pierwsze czynniki są mało zależne od nas, choć znajomość skłonności genetycznych do pewnych chorób pozwoli odpowiednimi zachowaniami ograniczyć potencjalne zagrożenie. W pełni natomiast możemy wykorzystać szansę, jakie daje nam styl życia, gdyż zależy od nas samych.

 

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami zależy to od naszego stylu życia. Uczniowie klas V, VI Szkoły Podstawowej w Jonkowie biorą udział w inicjatywie promującej wśród młodzieży zbilansowane odżywianie w połączeniu z aktywnością fizyczną. Działania programowe będą skierowane także do rodziców, gdyż oni wywierają decydujący wpływ na wzorce zachowań swoich dzieci.

Wspólnie rozwijajmy nawyki żywieniowe, zachęcajmy domowników do wspólnych zakupów razem decydując o sposobie żywienia. Razem także podejmujmy aktywność fizyczną w wolnym czasie. Aktywność fizyczna to podstawa dobrego samopoczucia i zdrowia.

Zasady zdrowego żywienia

 • -Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta są kluczem do zdrowia. Strzeż się nadwagi i otyłości.
 • -Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3-5 posiłków dziennie, koniecznie śniadanie. Pamiętaj, by przerwy między posiłkami były nie dłuższe niż 4 godziny.
 • -Znaczną część diety powinny stanowić warzywa, codziennie należy jeść owoce.
 • -Pełnoziarniste produkty zbożowe powinny być głównym źródłem energii.
 • -Codziennie, co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: kefir, jogurt, sery.
 • -Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego.
 • -Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby, nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli, soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
 • -W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
 • -Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów(głównie wody)- minimum dwa litry dziennie.

Aktywność fizyczna

 • Aktywność fizyczna wynika z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności człowieka, pomaga spalić kalorie dostarczone z pożywieniem, stanowi nieodłączny atrybut życia każdego z nas.
 • -Wysiłek fizyczny rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność fizyczną, korzystnie wpływa na samopoczucie.
 • -Niedostatek ruchu powoduje, że rosnący organizm nie osiąga w pełni rozwoju, wzrasta ryzyko wystąpienia nadwagi, otyłości i innych chorób.
 • -Sprawność fizyczna jest naturalnym efektem podejmowanej aktywności.
 • -Do poprawy kondycji warto wykorzystać np. spacer z psem, taniec, wyjście na basen.

Profesor Religa powiedział: wysiłek fizyczny ma niesłychanie duże znaczenie dla podtrzymania i pomnażania zdrowia. Kiedy mówimy o zdrowych aspektach ruchu dostępnego dla każdego, stosownie do jego potrzeb i możliwości, rozumiemy, że chodzi o systematyczny wysiłek, podejmowany każdym wieku i w takiej formie, która przynosi satysfakcję, daje przyjemność, pozwala na odprężenie. Systematyczna aktywność fizyczna ogranicza ujemne skutki cukrzycy, wpływa regulująco na procesy metaboliczne, w tym znacząco, czasami regulująco a nawet decydująco na utrzymanie właściwego ciężaru ciała. Istotny jest także wpływ wysiłku fizycznego na ograniczenie skutków codziennego stresu. Dzięki uprawianiu różnych form ćwiczeń, rekreacji, turystyce, sportowi, większej sprawności i wydolności mogą być skutecznej eliminowane zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.

                                               Anna Szatkowska