A A A

Cele i zadania pedagoga szkolnego:

,,Ja jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to abym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia sie o świat, o człowieka’’

                                                                       Janusz Korczak

  • Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet gdy uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia.

Pedagog szkolny:

  • -udziela porad i pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
  • -udziela porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności pojawiających się na tle konfliktów rodzinnych
  • -prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów jak również rodziców
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu- razem na pewno znajdziemy dobre rozwiązanie, poradzimy sobie z każdym problemem.

                                                                     Anna Szatkowska