A A A

CO ZAMIAST KARY?

Rodzina jestmiejscem szczególnym dla każdego człowieka, a rodzice są ludźmi wyjątkowymi. Współcześni rodzice są w trudnej sytuacji. Świat zewnętrzny i rozwój ekonomiczny wymusza na nich ogromne zaangażowanie zawodowe. Praca, konkurencja, stres, pośpiech, obowiązki domowe, i wiele komplikacji jak choćby rozwody, czy bezrobocie powodują, że rodzicom brak czasu czy energii, by zajmować się dziećmi. W kontaktach rodzinnych zanikają normy grzecznościowe, rozluźniają się więzi, brakuje świadomego nauczania wartości. Dzieci dzisiaj często cierpią na anemię emocjonalną.

Co zamiast kary? O konsekwencji w wychowaniu słów kilka.

 1. Droga do samodyscypliny.
 • Dyscyplina jest drugim, po miłości najważniejszym darem dla dziecka. Zapewnia ona poczucie bezpieczeństwa, które ma fundamentalne znaczenie. Dzieci potrzebują granic, bo znajdują w nich pewność i otuchę. Dobrze rozumieją, że zadający trud narzucania rygorów, kochają je i troszczą się o nie.
 • Dyscyplina ma kluczowe znaczenie w osiąganiu samokontroli i umiejętności rozpoznawania własnych uczuć, ich przyczyn, ich nazywania, wyrażania, w razie potrzeby ich ukrywania. Dyscyplina nie polega na karaniu, ale na wpajaniu zasad. Dalekosiężnym jej celem jest to. By dziecko w przyszłości samo potrafiło wyznaczyć sobie granice.

2. Dlaczego kara jest nieskuteczna?

 • Odwraca uwagę dziecka, od tego co zrobiło, skłania do zastanowienia się nad odwetem lub nad sposobami uniknięcia kary w przyszłości
 • Prowadzić może do jeszcze większego oporu i nieposłuszeństwa.
 • Dziecko może nauczyć się, jak z powodzeniem unikać poczucia winy za złe zachowania.
 • Karząc dziecko pozbawiamy je bardzo ważnych procesów wewnętrznych- możliwości zmierzenia się ze swym złym zachowaniem: poczuciem winy za to co zrobiło oraz myśleniem nad tym, jak wyrządzone zło naprawić.

3. Zamiast karania

 • Prewencja- w sytuacjach przewidywalnych, trudnych dla dziecka, możemy wcześniej przygotować plan, który pomoże dziecku zapanować nad sytuacją np. Sprzątanie pokoju powinno odbywać się zawsze o stałej porze, dziecko powinno mieć pojemniki na określone zabawki.
 • Aby rano sprawnie przygotowało się na szkoły można napisać rymowankę np.

,, Dzieci umyte i ubrane zaprasza się na śniadanie’’.

 • Wprowadzenie stałej pory odrabiania lekcji (zawsze po obiedzie) czy kolejności czynności.
 • Nagradzanie- wzmacnianie właściwego zachowania:
  • Stosowanie pochwały dobra pochwała to opis tego, co widzimy+ nazwanie cechy- Pamiętałaś o spełnieniu mojej prośby i zmyłaś naczynia. To nazywa się sumienność.
  • Uzyskanie przywileju dziecko wybiera deser po obiedzie, uzyskuje dodatkowy czas na sprawienie sobie przyjemności.
 1. Jaka powinna być stosowna nagroda?
 • Osiągalna(zatem motywująca)
 • Szybka
 • Niezawodna
 • Wyłączna
 • Dopasowana do wysiłku

2. Naturalne konsekwencje ,, wykorzystaj każdą nadarzającą się okazję –zwłaszcza w środku kryzysu-aby skłonić dziecko do samodzielności w analizowaniu własnego postępowania i w kierowaniu nim’.

Thomas B. Brazelton

Podsumowując

 • Stosując konsekwencje zamiast kar nie tylko wpływamy na zmianę zachowania dzieci, ale również uczymy je i wzmacniamy siłę charakteru: współpracując z dzieckiem uczymy je współdziałać z innymi. Odnosząc się z szacunkiem do jego uczuć i potrzeb sprawiamy, że i ono będzie tak postępowało wobec innych. Słuchając go, nakłaniamy, by i ono wysłuchało nas.

                                                               szkolny pedagog

                                                             Anna Szatkowska