Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie ustaliła wysokości opłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł na dziecko na cały rok szkolny 2020/2021. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze:

31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania u przedstawicieli Rady Rodziców w swoich klasach na najbliższym zebraniu szkolnym. Wpłatę dokonujemy jednorazowo na cały rok szkolny.

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców nie są przyjmowane przez Sekretariat Szkoły, ani przez wychowawców czy nauczycieli.

Gorąco zachęcamy do uiszczenia w/w wpłat, ponieważ pieniądze te służą naszym dzieciom i w różnej postaci zawsze do nich wracają.