A A A

Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców przedłużyła ofertę ubezpieczeniową firmy InterRisk.
Do wyboru są trzy warianty ubezpieczenia:
- suma ubezpieczenia 18 000zł - składka 37zł,
- suma ubezpieczenia 27 000zł - składka 54zł,
- suma ubezpieczenia 50 000zł - składka 97zł.
Wszystkie warianty obejmują ubezpieczenie sportowe.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na nr. konta:
InterRisk Jonkowo
20 2130 0004 2001 0292 4173 0002
W tytule należy podać: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, klasę, telefon rodzica, np.
        Jakub Kowalski, 01.02.2011r, klasa..., tel....

Bardzo prosimy o dokładny opis przelewu, gdyż w przypadku braku pełnej identyfikacji ubezpieczyciel będzie zmuszony do zwrotu składki.

WPŁATY DOKONUJEMY DO 10 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU