A A A

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jonkowie ustaliła wysokości opłaty na Radę Rodziców w wysokości 30zł/na dziecko/na cały rok szkolny 2019/2020. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze:

31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania u przedstawicieli Rady Rodziców w swoich klasach na najbliższym zebraniu szkolnym. Wpłatę dokonujemy jednorazowo na cały rok szkolny.

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców nie są przyjmowane przez Sekretariat Szkoły, ani przez wychowawców czy nauczycieli.

Gorąco zachęcamy do uiszczania w/w wpłat ponieważ pieniądze te służą naszym dzieciom
i w różnej postaci zawsze do nich wracają. Zwyczajem z zeszłych lat dla klasy z największą frekwencją wpłacalności na Radę Rodziców zostanie ufundowana nagroda niespodzianka.