A A A

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jonkowie zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 30 zł. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. Dzięki wpłatom możemy wspierać, nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Wpłaty możemy dokonać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze:
31 8857 0002 4001 0000 5106 0001
lub na najbliższym zebraniu - do przedstawiciela klasowego RR.
Dziękujemy!!!