A A A

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze dwóch wariantów proponowanych przez firmę ubezpieczeniową InterRisk. I wariant z sumą ubezpieczenia na 12000pln i składką 27pln oraz 33pln gdy rodzic chce aby jego dziecko miało rozszerzenie ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu oraz wariant II z sumą ubezpieczenia 16000pln i składką 35pln oraz 43pln gdy rodzic chce aby jego dziecko miało rozszerzenie tego wariantu o wyczynowe uprawianie sportu. Rodzice chcący ubezpieczyć swoje dziecko przelewają składkę w wybranej przez siebie wysokości 27pln lub 33pln lub 35pln lub 43pln.

Konto na które należy przelać składkę należy do: Dariusz Zaborowski nr 20 2130 0004 2001 0292 4173 0002. Tytułem: "SP Jonkowo, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, klasa". Tylko przelewy z imieniem i nazwiskiem dziecka będą mogły być uznane i proszę je precyzyjnie opisać. Termin do którego należy opłacić składkę jest ustalony na koniec października 2018r. Po tym terminie składki będą zwracane nadawcy, a dziecko nie będzie mogło przystąpić do ubezpieczenia. Wysokość składki będzie informacją dla Towarzystwa jaki wariant ubezpieczenia został przez rodzica wybrany.