A A A

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jonkowie ustaliła wysokości opłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł /na dziecko/na cały rok szkolny 2017 - 2018. Wpłat prosimy dokonywać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze :

31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

W tytule  przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania u przedstawicieli Rady Rodziców w swoich klasach, na najbliższym zebraniu szkolnym. Można dokonywać wpłat semestralnych.

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców nie są przyjmowane przez Sekretariat Szkoły, ani przez wychowawców czy nauczycieli.

Gorąco zachęcamy do uiszczania w/w wpłat, ponieważ pieniążki te służą naszym dzieciom i w różnej postaci zawsze do nich wracają. Zwyczajem z zeszłych lat dla klasy z największą frekwencją wpłacalności na Radę Rodziców zostanie ufundowana nagroda niespodzianka. 

Rada Rodziców