A A A

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jonkowie ustaliła wysokości opłaty na Radę Rodziców w wysokości 40 zł /na dziecko/na cały rok szkolny 2015- 2016. Wpłat prosimy dokonywać na konto Warmińskiego Banku Spółdzielczego o numerze :

31 8857 0002 4001 0000 5106 0001

W tytule  przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania u przedstawicieli Rady Rodziców w swoich klasach, na najbliższym zebraniu szkolnym. Można dokonywać wpłat semestralnych.  

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców nie będą przyjmowane przez Sekretariat Szkoły, ani przez wychowawców czy nauczycieli.

Dla trzech klas z największą frekwencją wpłacalności na Radę Rodziców zostanie ufundowana egzotyczna nagroda niespodzianka. Gorąco zachęcamy do uiszczania w/w wpłat, ponieważ pieniążki te służą naszym dzieciom i w różnej postaci zawsze do nich wracają.

Z poważaniem
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Jonkowie