A A A

tn dsc05437 20181206 1897390551Profilaktyka to świadome towarzyszenie człowiekowi w jego rozwoju, zapobieganie zagrożeniom, umiejętność reagowania na nie.  Na pozór mogłoby się wydawać, że wszelkie zagrożenia czyhają na człowieka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które mogą zakłócić jego rozwój. Człowiek sam dla siebie może być zagrożeniem i szansą. Działania wychowawcze będą miały sens kiedy w ich realizację włączą się dorośli, nauczyciele, młodzież.

W ramach realizowania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zorganizowane zostało w szkole spotkanie z asp. szt. Małgorzatą Demianiuk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz st.asp. Robertem Rubanikiem dzielnicowym z Jonkowa. Spotkanie odbyło się w dniu 30.11.2018. brali w nim udział uczniowie klas VI, VII, VIII.

Omówiono  następujące zagadnienia:

  1. Odpowiedzialność karna nieletnich, czyny karalne.
  2. Przejawy demoralizacji: wagary, palenie papierosów(także e-papierosów), używki, wagary.
  3. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  4. Zniewaga, konsekwencje znieważania innych.
  5. Środki wychowawcze: upomnienie, nadzór rodziców, kuratora, prace społeczne, zobowiązanie do określonego postępowania, naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego.

Uczniowie z uwagą i dużym zainteresowaniem słuchali prelekcji policjanta.

                                                                    

                                                                                                 Anna Szatkowska

Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w Jonkowie biorą udział w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ,,Laboratorium. Mój profil.’’. W dniu 19.11.2018 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta inauguracji III edycji programu. Przedstawiciele klas ósmych Nikola Zaborowska (kl. VIIIB) i Konrad Dziczek (kl. VIIIA), Pani dyrektor Anna Smolska, pedagog szkolny Anna Szatkowska brali udział w uroczystej inauguracji. Prelegenci przedstawili ścieżki rozwoju zawodowego, podstawy psychologiczne wyboru zawodu, oczekiwania pracodawców. Świat zawodów, rynek pracy. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego z uwagą słuchali wystąpień uczestników konferencji.

                                                                                                                             Anna Szatkowska

Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka – zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest pełne uczuć i emocji. Poprzez uczucia wyraża swój stosunek do zdarzeń, ludzi i zjawisk, które go otaczają. . Gdy czuje się szczęśliwe, kochane i akceptowane- jego emocje są pozytywne. Ale gdy odczuwa strach, obawę lub złość przeżywa negatywne emocje. Wiek wczesnoszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego dzieci. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje. Nasza szkoła chce wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i ruszyła z programem    ,, Edukacja emocjonalna w młodszym wieku szkolnym- EMOCJE SĄ WAŻNE”! Celem programu jest: rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe (smutek, zadowolenie, wściekłość, złość, szczęście, duma, nieśmiałość, lęk, radość, gniew, upór, zdziwienie, odwaga, zmartwienie, zawstydzenie, nienawiść, przykrość, cierpienie itd.). Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych interakcji z innymi dziećmi. Kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości. Ukształtowanie poczucia przynależności do danej społeczności (grupy). Ukształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań.

                                                  Zajęcia prowadzi pedagog, socjoterapeuta Sylwia Kowitz – Łońska.

tn 20181108 091937 20181113 1203119392Już po raz kolejny klasa II b brała udział w akcji Śniadanie Daje Moc. 

8 listopada uczniowie przygotowali kolorowe i zdrowe  kanapeczki oraz wspólnie zjedli śniadanie. Było pysznie!!!

Dzieci doskonale wiedzą, że to najważniejszy posiłek dnia!

                                                                           Beata Giak

GALERIA ZJĘĆ

tn img 20181114 wa0001 20181121 1977341563Nasza Szkoła przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  "Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu". Program skierowany jest do klas I - III. koncentruje się przede wszystkim na edukacji w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia i gotowania. Nie od dziś wiadomo, że żywienie w okresie dzieciństwa w dużej mierze przekłada się na stan zdrowa w dorosłym życiu, dlatego w trosce o Państwa dzieci chcemy w nich zaszczepić zdrowe nawyki żywieniowe na całe życie. Zapraszamy również do zaglądania na platformę edukacyjną "Mapa dobrych praktyk", która może stać się inspiracją dla Państwa do wspólnych zajęć z dziećmi oraz na której można zobaczyć jak w naszej szkole prowadzi się edukację żywieniowo - kulinarną.

                                                           Realizatorzy programu - wychowawcy klas oraz pedagodzy.

                                                           Koordynatorzy projektu Anna Szatkowska, Sylwia Kowitz – Łońska.              

                                                                                                                          Sylwia Kowitz - Łońska

GALERIA ZDJĘĆ