A A A

tn 20190215 122638 20190220 1266742615W klasie Vb zostały przeprowadzone lekcji warsztatowe na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli możliwość spróbowania swoich sił podczas zajęć praktycznych w wykorzystaniem fantoma. Przypomnieli sobie także zasady postępowania w momencie wypadków, które mogą się przytrafić im i ich kolegom w szkole, na placu zabaw czy na ulicy. Mamy nadzieję, że takie zajęcia pomogą uczniom w jeszcze bardziej świadomym udzielaniu pomocy.

                                                                                                         Magdalena Masyk

tn dsc05437 20181206 1897390551Profilaktyka to świadome towarzyszenie człowiekowi w jego rozwoju, zapobieganie zagrożeniom, umiejętność reagowania na nie.  Na pozór mogłoby się wydawać, że wszelkie zagrożenia czyhają na człowieka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które mogą zakłócić jego rozwój. Człowiek sam dla siebie może być zagrożeniem i szansą. Działania wychowawcze będą miały sens kiedy w ich realizację włączą się dorośli, nauczyciele, młodzież.

W ramach realizowania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zorganizowane zostało w szkole spotkanie z asp. szt. Małgorzatą Demianiuk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz st.asp. Robertem Rubanikiem dzielnicowym z Jonkowa. Spotkanie odbyło się w dniu 30.11.2018. brali w nim udział uczniowie klas VI, VII, VIII.

Omówiono  następujące zagadnienia:

  1. Odpowiedzialność karna nieletnich, czyny karalne.
  2. Przejawy demoralizacji: wagary, palenie papierosów(także e-papierosów), używki, wagary.
  3. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  4. Zniewaga, konsekwencje znieważania innych.
  5. Środki wychowawcze: upomnienie, nadzór rodziców, kuratora, prace społeczne, zobowiązanie do określonego postępowania, naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego.

Uczniowie z uwagą i dużym zainteresowaniem słuchali prelekcji policjanta.

                                                                    

                                                                                                 Anna Szatkowska

Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w Jonkowie biorą udział w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ,,Laboratorium. Mój profil.’’. W dniu 19.11.2018 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta inauguracji III edycji programu. Przedstawiciele klas ósmych Nikola Zaborowska (kl. VIIIB) i Konrad Dziczek (kl. VIIIA), Pani dyrektor Anna Smolska, pedagog szkolny Anna Szatkowska brali udział w uroczystej inauguracji. Prelegenci przedstawili ścieżki rozwoju zawodowego, podstawy psychologiczne wyboru zawodu, oczekiwania pracodawców. Świat zawodów, rynek pracy. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego z uwagą słuchali wystąpień uczestników konferencji.

                                                                                                                             Anna Szatkowska

Emocje odgrywają zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka – zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest pełne uczuć i emocji. Poprzez uczucia wyraża swój stosunek do zdarzeń, ludzi i zjawisk, które go otaczają. . Gdy czuje się szczęśliwe, kochane i akceptowane- jego emocje są pozytywne. Ale gdy odczuwa strach, obawę lub złość przeżywa negatywne emocje. Wiek wczesnoszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego dzieci. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje. Nasza szkoła chce wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i ruszyła z programem    ,, Edukacja emocjonalna w młodszym wieku szkolnym- EMOCJE SĄ WAŻNE”! Celem programu jest: rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe (smutek, zadowolenie, wściekłość, złość, szczęście, duma, nieśmiałość, lęk, radość, gniew, upór, zdziwienie, odwaga, zmartwienie, zawstydzenie, nienawiść, przykrość, cierpienie itd.). Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych interakcji z innymi dziećmi. Kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości. Ukształtowanie poczucia przynależności do danej społeczności (grupy). Ukształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań.

                                                  Zajęcia prowadzi pedagog, socjoterapeuta Sylwia Kowitz – Łońska.

tn 20181108 091937 20181113 1203119392Już po raz kolejny klasa II b brała udział w akcji Śniadanie Daje Moc. 

8 listopada uczniowie przygotowali kolorowe i zdrowe  kanapeczki oraz wspólnie zjedli śniadanie. Było pysznie!!!

Dzieci doskonale wiedzą, że to najważniejszy posiłek dnia!

                                                                           Beata Giak

GALERIA ZJĘĆ