A A A

W piątek, 22 lutego, uczniowie klasy VIb wzięli udział w 2- godzinnym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było kształtowanie odpowiednich zachowań i postaw, w sytuacji zagrożenia życia. Dzięki warsztatom uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe i wiedzą, w jakich przypadkach z nich korzystać – potrafią skutecznie wezwać pomoc oraz rozpoznają wybrane stany zagrożenia życia i potrafią udzielić pomocy w zakresie dostosowanym do swoich możliwości. Uczniowie byli bardzo zaangażowani podczas zajęć warsztatowych. Ze szczególnym skupieniem ćwiczyli na fantomach resuscytację krążeniowo – oddechową i słuchali instruktażu prowadzących zajęcia – pana Marcina Prusika i pana Piotra Michalskiego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jonkowa.

Dzięki szkoleniu uczniowie wiedzą, jak należy zachować się na miejscu wypadku, zdają sobie sprawę z tego, że natychmiastowa pomoc osobie poszkodowanej jest bezcenna – może ocalić jej życie.

                                                                                                                 Małgorzata Świderska