A A A

tn 20190215 122638 20190220 1266742615W klasie Vb zostały przeprowadzone lekcji warsztatowe na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli możliwość spróbowania swoich sił podczas zajęć praktycznych w wykorzystaniem fantoma. Przypomnieli sobie także zasady postępowania w momencie wypadków, które mogą się przytrafić im i ich kolegom w szkole, na placu zabaw czy na ulicy. Mamy nadzieję, że takie zajęcia pomogą uczniom w jeszcze bardziej świadomym udzielaniu pomocy.

                                                                                                         Magdalena Masyk