A A A

tn dsc056611 20190319 1433707107W dniu 15.03.2019 w Szkole Podstawowej w Jonkowie odbyło się spotkanie z Bogdanem ,,Kryzys ‘’ Krzakiem. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII, VIII i III klasy gimnazjum. Zaproszony gość jest instruktorem Terapii Uzależnień od narkotyków ,,Nadzieja’’ w Bielsku- Białej, jest realizatorem programu dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, prowadzi profilaktykę z uczniami, rodzicami. Zaangażowany jest w organizację eventów wspierających życie oparte na wartościach chrześcijańskich, promujący trzeźwy styl życia.

Jak mówi o sobie: Jestem żywym przykładem, na to że jesteśmy w stanie wyjść mocniejsi z każdego, nawet z największego kryzysu. W czasie spotkania z młodzieżą specjalista poruszył kwestie: jedności, lojalności, braterstwa. Przybliżył opowieść o dwóch wilkach dobrym i złym. Zwrócił uwagę młodzieży, by karmić dobrego wilka, pytał: którego wilka karmię? Młodzież wysłuchała piosenki zespołu Luxtorpeda pt. Wilki 2. Zaproszony gość opowiadał młodzieży, o kryzysie jako nadziei.,, Nadzieja to marzenia zawinięte w jedną paczkę’’. Spotkanie pokazało młodzieży, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia, zawsze jest ktoś, kto gotowy jest nam pomóc, dostajemy to, po co wyciągamy rękę, dodał na zakończenie bardzo ciekawego spotkania.                  

                             Rób, to co kochasz to motto dzisiejszego spotkania.

                                                                                                                   Anna Szatkowska

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

W piątek, 22 lutego, uczniowie klasy VIb wzięli udział w 2- godzinnym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było kształtowanie odpowiednich zachowań i postaw, w sytuacji zagrożenia życia. Dzięki warsztatom uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe i wiedzą, w jakich przypadkach z nich korzystać – potrafią skutecznie wezwać pomoc oraz rozpoznają wybrane stany zagrożenia życia i potrafią udzielić pomocy w zakresie dostosowanym do swoich możliwości. Uczniowie byli bardzo zaangażowani podczas zajęć warsztatowych. Ze szczególnym skupieniem ćwiczyli na fantomach resuscytację krążeniowo – oddechową i słuchali instruktażu prowadzących zajęcia – pana Marcina Prusika i pana Piotra Michalskiego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jonkowa.

Dzięki szkoleniu uczniowie wiedzą, jak należy zachować się na miejscu wypadku, zdają sobie sprawę z tego, że natychmiastowa pomoc osobie poszkodowanej jest bezcenna – może ocalić jej życie.

                                                                                                                 Małgorzata Świderska

Konkurs II Edycji Programu Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu

Drodzy Rodzice!


Chcemy was zaprosić do poszukiwań, przygody i zabawy w odkrywców.
Zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie organizowanym dla klas I-III !
 
  W ramach konkursu przygotujcie reportaż wideo lub pracę plastyczną lub bajkę lub relację w formie audycji radiowej z poszukiwania źródeł dobrego jedzenia.

 Odpowiedzcie w swojej pracy konkursowej na pytania:
• Gdzie szukać dobrego jedzenia?
• Jak poznać dobre jedzenie?
• Co jest dobre dla naszego organizmu i dlaczego?
 
Czekamy na relacje zrealizowane przez dzieci od 1 lutego do 20  marca :)  Zachętą mogą być wartościowe nagrody dla całej klasy.

Prace zostaną opublikowane na stronie  www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl, gdzie w dniach 1-30 kwietnia odbędzie się głosowanie internetowe.

Wszystkie prace należy przynosić do pedagoga szkolnego- CZEKAMY !!!

                                                                                                          Sylwia Kowitz - Łońska

tn 20190215 122638 20190220 1266742615W klasie Vb zostały przeprowadzone lekcji warsztatowe na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli możliwość spróbowania swoich sił podczas zajęć praktycznych w wykorzystaniem fantoma. Przypomnieli sobie także zasady postępowania w momencie wypadków, które mogą się przytrafić im i ich kolegom w szkole, na placu zabaw czy na ulicy. Mamy nadzieję, że takie zajęcia pomogą uczniom w jeszcze bardziej świadomym udzielaniu pomocy.

                                                                                                         Magdalena Masyk

tn dsc05437 20181206 1897390551Profilaktyka to świadome towarzyszenie człowiekowi w jego rozwoju, zapobieganie zagrożeniom, umiejętność reagowania na nie.  Na pozór mogłoby się wydawać, że wszelkie zagrożenia czyhają na człowieka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które mogą zakłócić jego rozwój. Człowiek sam dla siebie może być zagrożeniem i szansą. Działania wychowawcze będą miały sens kiedy w ich realizację włączą się dorośli, nauczyciele, młodzież.

W ramach realizowania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zorganizowane zostało w szkole spotkanie z asp. szt. Małgorzatą Demianiuk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz st.asp. Robertem Rubanikiem dzielnicowym z Jonkowa. Spotkanie odbyło się w dniu 30.11.2018. brali w nim udział uczniowie klas VI, VII, VIII.

Omówiono  następujące zagadnienia:

  1. Odpowiedzialność karna nieletnich, czyny karalne.
  2. Przejawy demoralizacji: wagary, palenie papierosów(także e-papierosów), używki, wagary.
  3. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  4. Zniewaga, konsekwencje znieważania innych.
  5. Środki wychowawcze: upomnienie, nadzór rodziców, kuratora, prace społeczne, zobowiązanie do określonego postępowania, naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego.

Uczniowie z uwagą i dużym zainteresowaniem słuchali prelekcji policjanta.

                                                                    

                                                                                                 Anna Szatkowska