A A A

Zapraszamy do zapoznawania się z aktualnym planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym
(https://portal.librus.pl/szkola)

Na bieżąco zamieszczmy tam informacje o zastępstwach, czasowych zmianach planu, wydarzeniach szkolnych.