Serdecznie zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny, który odbędzie się 19 marca 2020 r.. Wpisowe wynosi 10 zł. Wpłat należy dokonać do dnia 16.01.2020 r. u wychowawców (kl. II – III) lub u nauczycieli matematyki (kl. IV – VIII).

Zapisy uczniów kl. II – III przyjmują wychowawcy, zapisy uczniów klas IV – VIII przyjmują nauczyciele matematyki.

Liczymy na liczny udział w konkursie.

Szkolni organizatorzy

Barbara Augusiewicz

Monika Szot

Katarzyna Żokowska