A A A

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

w roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej w Jonkowie

pobierz

Kalendarz spotkań  z rodzicami, dni świątecznych i dni wolnych od zajęć edukacyjnych - tutaj