A A A

Zosia Chodorowska z IVa otrzymała wyróżnienie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym na najlepsze prace w dowolnej technice (np. rysunek, obraz, grafika itp.) interpretujące hasło „Zielona energia”. W konkursie  wzięło udział 1075 uczniów. Konkurs adresowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nadesłanych prac Jury wybrało łącznie 9 prac zwycięskich oraz wyróżniło 28.

Gratulacje Zosiu!

Małgorzata Świderska

Warsztaty „Zadbaj o klimat”
Jednym z obszarów działań ekologicznych w naszej szkole jest klimat. Od kilku lat Szkolne Biuro Pogody prowadzi obserwacje i pomiary zjawisk atmosferycznych.  Podejmuje również działania zmierzające do poprawy stanu klimatu. W związku z tym 10 lutego odbyły się w szkole warsztaty „Zadbaj o klimat”, które poprowadzili przedstawiciele Fundacji Arka    z Bielska Białej. Pierwsza część-merytoryczna, zawierała ważne zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych, w których przedstawiony został uczestnikom problem związany z konsekwencjami globalnego ocieplenia. Druga część -praktyczna, zawierała sprecyzowanie działań i różnego rodzaju zachowań dobrych lub szkodliwych oraz wykonanie symbolicznych naklejek, na których przedstawione zostały w ciekawy i czytelny sposób ważne dla uczestników nawyki ekologiczne.  Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Okazało się, że wielu z nich na co dzień ogranicza zużycie energii elektrycznej w mądry sposób korzystając z różnego rodzaju urządzeń.  Dotyczy to również szkoły, która w ich życiu zajmuje dużo miejsca. Swoimi proekologicznymi zachowaniami dają wzór do naśladowania uczniom z młodszych klas.
Małgorzata Świderska

 

Zbieramy i segregujemy odpady od wielu lat, ale od pewnego czasu te działania nabrały szybszego tempa. Selektywne zbieranie odpadów weszło wszystkim w krew. Prowadzona w szkole edukacja ekologiczna uświadomiła młodym ludziom, jak ważny jest recykling i ochrona środowiska. Wreszcie, że wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. W zeszłym roku szkolnym za uzbierane baterie dostaliśmy monitor do komputera, uzyskane ze sprzedaży zużytych tonerów pieniądze pomogły uczniom sfinalizować wycieczkę w góry. Uczniowie są świadomi również tego, że istotne jest także to, co robimy dla innych ludzi. W końcu nie tylko o pieniądze chodzi w całej tej akcji,  ale też o to, że pomagamy ludziom. W tym roku zdecydowaliśmy, że zbierane przez nas nakrętki przekażemy na rehabilitację małego Szymonka. Do tej pory zebraliśmy i przekazaliśmy ok. 300 kilogramów nakrętek. Cała społeczność szkolna „się zakręciła”! Uczniowie zaangażowali do akcji lokalne firmy, całe rodziny i swoich znajomych. Akcja zatacza coraz szersze kręgi. Włączyły się do niej również jonkowskie przedszkolaki. Do zbierania nakrętek dla Szymonka zachęcamy wszystkie szkoły i przedszkola. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.szymonkupper.glt.pl.

Małgorzata Świderska

Ten rok szkolny został ogłoszony „Rokiem Szkoły z Pasją”. Główne hasło akcji jest takie, że szkoła to nie tylko lekcje. W niej powinno się dziać o wiele więcej. W naszej szkole dzieje się dużo i to nie tylko w tym roku, ale od wielu lat. Udało mi się zainteresować uczniów geologią i paleontologią. Nasze wspólne wyprawy do pobliskich żwirowni umożliwiły utworzenie Szkolnego Lapidarium Geologicznego, które systematycznie wzbogacane jest o nowe okazy skał i skamieniałości. Wiedzę na temat ich pochodzenia przedstawia GeoTrop „… milion lat temu był tu lodowiec”. Aby przybliżyć ich historię zakupiliśmy w tym roku GeoTrop „Głazy narzutowe Warmii i Mazur”. Przedstawia on najsłynniejsze głazy Polski północno-wschodniej, ich długą drogę ze Skandynawii, którą przybyły zmieszane z wielkimi masami lądolodu w okresie plejstoceńskim a także piękne zdjęcia ich struktury. Wyraźnie widać budujące je minerały, a towarzyszące im opisy dopełniają całości wiedzy na temat głazów. W lapidarium stanął także trzeci GeoTrop „Tajemnice mazurskich żwirowni”. Jest on szczególnie ważny dla nas, ponieważ powstał dzięki pasji odkrywczej młodych paleontologów z naszej szkoły. Dzięki ich zaangażowaniu odkryliśmy wiele tajemnic schowanych w naszych żwirowniach. Zdjęcia ukazujące warstwowanie osadów piaszczystych i żwirowych świadczą o działalności wód rzeczno - lodowcowych, które kiedyś płynęły na naszym terenie. Wody topniejącego lodowca jak i on sam przyniosły do nas liczne skamieniałości koralowców, liliowców, trylobitów i innych organizmów zamieszkujących paleozoiczne morza. Dzięki współpracy z panią Alicją Szarzyńską z OCEE w Olsztynie oraz Państwowych Instytutem Geologicznym z Warszawy udało się nam uporządkować wiedzę zdobytą w wyniku rozwiązywania zagadek, które zadały nam okoliczne żwirownie. Fundusze pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie pozwoliły na zakup gotowych GeoTropów oraz stelaży do nich, a odbyło się to pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jonkowo. Dużo pracy zadali sobie również chłopcy z piątej klasy, którzy instruowani przez szkolnego konserwatora zaolejowali drewniane stelaże i wkopali je na terenie lapidarium. Geopasjonaci tworzą własne kolekcje skamieniałości. Każdy przyniesiony do szkoły nowy okaz to początek ciekawych dyskusji i kolejnej analizy tablicy stratygraficznej. Niektórzy snują nawet plany wyjazdów na obozy geologiczne, a nawet studiowania geologii!.

Małgorzata Świderska

 

15 listopada to ważny dzień w historii ekologicznej naszej szkoły - nad naszą szkołą zaczęła powiewać Zielona Flaga!  Prezentacja multimedialna przygotowana przez Bartka Staniszewskiego z V klasy podsumowała działalność ekologiczną za ubiegły rok szkolny. Był to rok obfitujący w różne formy działań, które skupiły się wokół priorytetów:

- poszanowanie energii i promocja odnawialnych jej źródeł

- ochrona różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej

- zmniejszenie wytwarzania odpadów.

W ramach realizacji działań odbyły się wycieczki do żwirowni, obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie naszej gminy, do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie, oczyszczalni ścieków w Jonkowie, zbiórka odpadów, warsztaty na temat energii, swoją działalność rozwinęło Szkolne Biuro Pogody. Uczniowie brali udział w akcjach sprzątania świata, liczenie sów "Bubobory", dokarmiali zwierzęta zimą. Wzogacili Szkolne Lapidarium Geologiczne w nowe okazy skał, skamieniałości oraz geotrop "... milion lat temu był tu lodowiec". Brali udział w licznych konkursach. Jednym z nich był wojewódzki konkurs fotograficzny "W pogodzie zawsze coś się dzieje", którego organizatorem była nasza szkoła oraz OCEE w Olsztynie. Nagrody ufudnował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem OCEE w Olsztynie.15 listopada był świetną okazją do jego podsumowania oraz wręczenia nagród i wyróżnień dla osób, które wzięły w nim udział. Z tej okazji do szkoły przybyli laureaci konkursu wraz ze swoimi opiekunami, sekretarz Urzędu Gminy Jonkowo pan Zbigniew Szal, dyrektor Gimnazjum w Jonkowie pani Szafrańska - Bortkiewicz. Bardzo ważny dla naszej społeczności szkolnej moment nastąpił na końcu spotkania - delegacja uczniów zawiesiła na maszcie Zieloną Flagę. Dzisiaj dumnie powiewa nad budynkiem oznajmiając wszystkim wysoki poziom świadomości ekologicznej  Szkoły Podstawowej w Jonkowie.

Małgorzata Świderska