A A A

14 czerwca klasy czwarte wybrały się na wycieczkę do Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

Kapituła ogólnopolskiego Programu Konkursowego „Świadomy wie, co zrobić z ZSEE” doceniła nasze zaangażowanie w działania związane z właściwym postępowaniem z ZSEE przyznając nam 3 miejsce w Polsce! 

Ten sukces to duży zastrzyk energii, której dużo straciliśmy realizując zadania konkursowe od listopada do kwietnia. Konkurs zorganizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy składał się z 2 etapów. W pierwszym etapie należało opracować metryczkę gminy Jonkowo, stworzyć listę gminnych firm i instytucji i opisać ich politykę gospodarowania odpadami, zlokalizować dzikie wysypiska śmieci Gminy Jonkowo i opracować grę ekologiczną „Dzieci kontra śmieci”. W drugim zaś etapie należało przeprowadzić akcję zbiórki elektroodpadów. Wspólnie z panią sołtys Jonkowa przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję promocyjną, w szkole odbył się cykl zajęć i pogadanek na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich szkodliwego wpływu na środowisko. W zbiórkę zaangażowali się nie tylko nasi uczniowie i ich rodzice, ale także pozostali mieszkańcy naszej gminy, lokalne firmy i instytucje oraz szereg instytucji olsztyńskich, m.in.: Obserwatorium i Planetarium, Teatr im. Jaracza, Teatr Lalek „Czerwony Kapturek”, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Seminarium Duchowne, Komenda Wojewódzka.

Był to okres bardzo wytężonej pracy, ale 1 czerwca okazało się, że było warto i 12 czerwca w Centrum Olimpijskim w Warszawie nasz wysiłek zostanie nagrodzony.

Małgorzata Świderska

Pomiary zapachów powietrza

Każdy z nas potrafi zmierzyć odległość, objętość czy czas. Pan Andrzej Brudniak z Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie pokazał nam jak można zmierzyć zapach powietrza. Uczniowie pracowali w 2 grupach wykorzystując wzorzec n-butanolowy, probówki, pipetę i tryskarkę. Pracowali przy otwartych oknach, ponieważ zapach, który badali był specyficzny – wszyscy określili go jako nieprzyjemny. Pomiary zapachów powietrza odbyły się w dwóch etapach:

- w pierwszym etapie określili intensywność zapachu powietrza w skali werbalno – punktowej (brak, słaby, wyraźny, mocny, b. mocny)

- w drugim etapie porównywali intensywność zapachu powietrza z zapachem wzorców n-butanolowych.

Wyniki pomiarów przedstawione w postaci tabelarycznej pokazały, że zapach jest mocny, nieprzyjemny a jego intensywność waha się od 5 do 7 (w 10-stopniowej skali).

Uczniowie po raz pierwszy mieli okazję prowadzić badania laboratoryjne, stąd wywarły one na nich duże wrażenie, szczególnie że pracowali w „nieprzyjemnej” choć tak naprawdę miłej atmosferze.

Małgorzata Świderska

Nocne nasłuchy sów

Tradycją jest od trzech lat w naszej szkole przeprowadzenie liczenia sów w rezerwacie „Kamienna Góra” znajdującym się w pobliżu Jonkowa. W tym celu spotkaliśmy się w piątkowe popołudnie, 19 kwietnia, z panią Pauliną Rutkowską z Nadleśnictwa Kudypy. Przedstawiona przez nią prezentacja przypomniała gatunki sów występujące w Polsce, ich cechy charakterystyczne, przystosowania do drapieżniczego stylu życia i odgłosy. Następnie ok. godziny 20-ej pojechaliśmy do rezerwatu. Aby nie pogubić się w ciemnościach, pani Paulina oznakowała każdego opaskami odblaskowymi. Ruszyliśmy w knieje… Początkowo słychać było śpiewy ptaków dziennych, potem stopniowo milkły, w końcu stało się cicho. I nagle z tyłu za nami, całkiem blisko, odezwał się puszczyk. Pierwszy usłyszał go Kuba z piątej klasy, który znany jest w szkole ze swojej pasji ornitologicznej. Wrażenie było niesamowite, tym bardziej, że zrobiło się naprawdę ciemno. Najodważniejsi zaniemówili, a niektórzy bardziej zbliżyli się do opiekunów.

Wieczorne zajęcia w lesie pozwoliły nam również, oprócz sów, poznać bliżej pracę leśników, gatunki drzew, tropy i ślady zwierząt. Kolejne warsztaty na temat sów już zaplanowaliśmy na kwiecień 2014 roku.

Małgorzata Świderska

 

 

Drugi semestr rozpoczęliśmy wytężoną pracą promującą zbiórkę elektroodpadów. Ale zanim do niej przystąpiliśmy ustaliliśmy z panią dyrektor miejsce zbiórki i nawiązaliśmy współpracę z firmą recyklingową Mazur Elektrorecykling z Olsztyna. Następnie opracowaliśmy plakaty i ulotki. W końcu przyszła pora na pracę w terenie; uczniowie rozwiesili plakaty w sklepach i na przystankach we wszystkich miejscowościach naszej gminy, zapukali do każdego domu wręczając ulotkę i zapraszając do zbiórki odpadów. Do akcji zaangażowaliśmy firmy i instytucje z gminy Jonkowo. Zamieściliśmy ogłoszenia na stronie Jonkowa i szkoły. W szkole odbył się apel i spotkanie z rodzicami, podczas których uczniowie i rodzice zostali poinformowani o zbiórce i celu, jaki jej przyświeca, tj. uzyskaniu Zielonej Flagi.

Na nasz apel szybko odpowiedziało wielu mieszkańców gminy. Szkolny magazyn zaczął zapełniać się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W efekcie po 4 tygodniach akcji zebraliśmy ok. 2000 kg odpadów. Wynik nas ucieszył, choć nie jest rewelacyjny, ponieważ w Jonkowie jesienią odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (druga już w roku 2012) i wzięliśmy udział w konkursie „Eko-Sołectwo”. Stąd jonkowskie domy, garaże i magazyny firm zostały już wtedy dobrze wysprzątane.

Jako, że zależy nam na uzbieraniu jak największej ilości odpadów, zaprosiliśmy do akcji firmę Niczuk – Metall i gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowa Dolina” z Wilimowa, Nadleśnictwo Kudypy oraz firmy i instytucje z Olsztyna, np.: Teatr im. Stefana Jaracza, Teatr Lalek „Czerwony Kapturek”, Prokuraturę Okręgową, Planetarium i Obserwatorium Olsztyńskie, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendę Wojewódzką, Filharmonię, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Aby bardziej zmobilizować naszych uczniów do firma „Mazur Elektrorecykling” zaproponowała udział w konkursie „Elektrogratka” organizowanym przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy, w którym za oddany sprzęt dostają kupony biorące udział w losowaniu nagród. O naszej akcji mówił również w swoim wywiadzie dla Radia Olsztyn przedstawiciel firmy Mazur.

Dzisiaj, tj. 22kwietnia, na swoim koncie mamy 4088kg!

Jest to wynik wspaniały! Jednak bez względu na to planujemy prowadzić akcję do 15 czerwca i włączać do niej kolejne firmy i instytucje.

W ten sposób nasze środowisko zyskuje na urodzie i zdrowiu a my nawiązujemy nowe kontakty i poszerzamy współpracę z zaprzyjaźnionymi z nami instytucjami: Planetarium, WMODN, WFOŚiGW w Olsztynie czy Nadleśnictwo Kudypy.

 

Małgorzata Świderska