A A A

                 WARSZTATY "FIZYKA DLA SMYKA - DŹWIĘK"


Pan Pytalski z Akademii Nauki w Olsztynie znowu zagościł w naszej szkole. Podczas poprzednich wizyt zapoznał wszystkich uczniów ze zjawiskami magnetycznymi i optycznymi. Tym razem tematem zajęć był dźwięk. Zjawisko to choć występuje powszechnie okazało się być dla wielu nie zrozumiałym. Wykorzystując sobie tylko znane sposoby i odpowiedni sprzęt Pan Pytalski wyjaśnił, że falę dźwiękową tworzą poruszające się cząsteczki a ich prędkość rozchodzenia się zależy od tego, czy wprawiliśmy w drgania cząsteczki ciała stałego, ciekłego czy powietrza. Jasnym stało się teraz, że w przestrzeni kosmicznej dźwięk się nie rozchodzi bo tam jest próżnia. Doświadczenia, w których wzięli udział uczniowie wywołały duże zainteresowanie. Część z nich była przeprowadzona z wykorzystaniem np. pompy próżniowej czy przyrządu do pomiaru natężenia dźwięku, niektóre przy użyciu plastikowej sprężyny czy zwykłych łyżek do zupy. Prostota niektórych przyrządów naukowych zachęciła do przeprowadzenia doświadczeń w warunkach domowych. Codziennie docierają do naszych uszu różne dźwięki. Gdy są łagodne to przyjemnie jest ich posłuchać. Natomiast, gdy ich natężenie jest wysokie powinniśmy ich unikać lub zabezpieczyć odpowiednio uszy przed ich szkodliwym działaniem.

                                                                                                        Małgorzata Świderska

GALERIA ZDJĘĆ

       SZKOŁA PODSTAWOWA W JONKOWIE PO RAZ TRZECI NAGRODZONA CERTYFIKATEM ZIELONEJ FLAGI

       Decyzją Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju z 13 września 2013r. Szkoła Podstawowa w Jonkowie po raz trzeci już znalazła się w gronie 206 szkół nagrodzonych najbardziej prestiżowym wyróżnieniem ekologicznym - certyfikatem Zielonej Flagi, przyznawanym na całym świecie. Stało się to dzięki udziałowi w programie edukacji i aktywności ekologicznej realizowanym od 11 lat przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Do tej pory włączyło się do niego ponad 1000 szkół z całej Polski, w bieżącym roku 93 szkoły i przedszkola z województwa warmińsko-mazurskiego. Odebranie nagrody nastąpiło 11 września podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju w Krakowie. Wspólny wyjazd nagrodzonych szkół z naszego województwa został zorganizowany przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie i sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
        Zielona Flaga dla naszej szkoły to dowód uznania za ciężką pracę włożoną w promowanie zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku szkolnym pracowaliśmy głównie w obrębie dwóch obszarów: bioróżnorodność i elektroodpady. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Świadomy wie co zrobić z ZSEE", w którym zajęliśmy 3 miejsce w Polsce. Opracowaliśmy rejestr i mapę dzikich wysypisk śmieci gminy Jonkowo, według której obecnie sukcesywnie je likwidujemy. Przez cały drugi semestr prowadziliśmy zbiórkę ZSEE angażując mieszkańców oraz firmy i instytucje naszej gminy. Do akcji zaprosiliśmy również m.in. olsztyńskie Planetarium, Teatr Lalek, Teatr im.St.Jaracza, Komendę Wojewódzką Policji. Prowadzona przez nas działalność w zakresie recyklingu miała duże znaczenie dla zajęcia przez Gminę Jonkowo I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Gmin „Polska Gmina przyjazna recyklingowi" przeprowadzonym przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie.
         W zeszłym roku szkolnym odbyło się w naszej szkole szereg warsztatów i zajęć terenowych pozwalającym uczniom na lepsze poznanie i zrozumienie naturalnego środowiska i zjawisk w nim zachodzących. Dowiedzieli się np. jak mierzyć zapachy powietrza, otrzymywać energię z biomasy, zrozumieli zjawiska optyczne zachodzące w ich otoczeniu, sukcesywnie wzbogacali zbiory Szkolnego Lapidarium Geologicznego w okazy skał i skamieniałości, badali pogodę i liczyli sowy podczas wieczornych nasłuchów w rezerwacie „Kamienna Góra". Na zakończenie rocznej pracy otrzymali jeszcze potężny zastrzyk wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, fizycznych i chemicznych podczas Naukowego Święta Szkoły.
       Zielona Flaga to nie tylko dowód naszego zaangażowania w dbałość o środowisko. Jest to również bodziec do utrzymania działań ekologicznych na wysokim światowym poziomie i dalszych starań nad stworzeniem lepszego i zdrowszego jutra dla mieszkańców naszej planety.
                                                                                                                                       Małgorzata Świderska

JESIENNE PORZĄDKI W JONKOWIE

Nasi uczniowie doskonale wiedzą, że wyrzucane do lasów, na pola czy do oczek śmieci powodują wzrost zanieczyszczenia środowiska, rozwój chorobotwórczych bakterii i wypływają na ujemny wygląd krajobrazu. W zeszłym roku szkolnym jesienią i zimą uczniowie penetrowali rejon naszej gminy w poszukiwaniu dzikich wysypisk śmieci. Zarejestrowano ich aż 9! Stworzyli mapę "Dzikie wysypiska w gminie Jonkowo". Na wrześniowym spotkaniu podjęto decyzję o ich likwidacji. Przez 3 kolejne piątkowe popołudnia uczniowie klas IV - VI ciężko pracowali w terenie. W efekcie do tej pory zlikwidowano 2 nielegalne wysypiska. Zebrano łącznie ok. 40 worków śmieci oraz znaczną ilość większych odpadów, które do nich się nie zmieściły. Działania porządkowe zostały podjęte we współpracy z Urzędem Gminy Jonkowo, który dostarczył nam worki na śmieci oraz zajął się ich wywozem.

Małgorzata Świderska

ZAPRASZAMY DO ZBIÓRKI

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

(np. lodówki, mikrofalówki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, suszarki, tostery, świetlówki, żarówki, zabawki elektr., telefony, komputery, monitory, telewizory, przewody elektr., kosiarki, elektronarzędzia, płyty CD, itp.)

Informacji udziela: sekretariat szkoły - tel. 89 5129 221

          Małgorzata Świderska - SP Jonkowo

          sołtys Jonkowa - Teresa Pralicz (sklep AGD w Jonkowie)

Czas trwania akcji - do 30 maja 2014r., w godzinach pracy szkoły

Miejsce zbiórki - Szkoła Podstawowa w Jonkowie

15 czerwca obchodziliśmy święto naszej szkoły. W związku z tym, tego dnia teren Szkoły Podstawowej w Jonkowie zamienił się w wielkie pole doświadczalne i eksperymentalne.