A A A

Chemia w Małej Skali w Jonkowie

             Dzień 27 marca postanowiliśmy spędzić w naszej szkole dość nietypowo,a nawet wybuchowo. W tym dniu przyjechali do nas eksperci z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. Uczniowie klas IV – VI mając do dyspozycji zestaw szklanych probówek, świeczek, łuczyw oraz próbek kwasu oraz magnezu poznali właściwości tlenu i wodoru. Przeprowadzone przez nich eksperymenty były bardzo ciekawe również ze względu na towarzyszące im efekty świetlne i dźwiękowe. Dodajmy, że atmosfera nauki w sali była dodatkowa zagęszczona wydzielanym w efekcie reakcji chemicznych dymem. Uwieńczeniem prac zespołów klasowych był pokaz efektów specjalnych na sali gimnastycznej. Udział w nim wzięli najodważniejsi uczniowie, ponieważ to co mieli do wykonania było naprawdę niesamowite. Ubrani w ochronne okulary np. podpalali gaz, który zapalał się wielkim zielonym płomieniem, rozlewali palący się gaz na ławce. Na koniec to co najdłużej chyba pozostanie w pamięci uczniów - „palące się dłonie”!

Niebanalne eksperymenty oraz profesjonalizm i poczucie humoru prowadzących pokazały, iż chemia to również inspirująca i ciekawa nauka.

Małgorzata Świderska

Witaminowa wiosna

14 marca 2014 rozpoczął się w naszej szkole konkurs „Witaminowa wiosna”, który potrwa do końca roku szkolnego.

Przez kolejne piątki każda z klas będzie przygotowywała prezentację o wyłonionym w losowaniu owocu lub warzywie. Na prezentację składają się następujące elementy: plakaty informujące o wartościach odżywczych, przepisy kulinarne, hasło reklamowe oraz stoisko degustacyjne.

Starania uczniów ocenia komisja, której (niełatwym!) zadaniem jest wyłonienie zwycięzców. Wyróżnione zostaną dwie klasy, po jednej z każdego etapu edukacyjnego.

Pierwsze degustacje już za nami. Kokos, rzodkiewka i cebula przyciągnęły tłumy uczniów, którzy chętnie kosztowali potrawy i z dużą życzliwością oceniali wysiłki koleżanek i kolegów ( oraz ich rodzin).

Wszystkich nas czeka jeszcze 9 owocowo- warzywnych piątków oraz podsumowanie konkursu zakończone wręczeniem szczęśliwcom nagród, „owocowych koszy” pełnych witamin ufundowanych przez Radę Rodziców.

Anna Ryżkowska

KONKURS „AKTYWNI DLA KLIMATU”

W październiku przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla klimatu” organizowanego przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należało sporządzić metryczkę gminy, wykonać ekologiczną mapę gminy, przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców gminy, dokonać diagnozy klimatycznej gminy oraz opracować plan działań na rzecz klimatu. Efektem kilkumiesięcznej pracy uczniów, głównie zespołu „Superludki”, jest uzyskanie na koniec tego etapu II miejsca w Polsce!Teraz przed nami drugi etap konkursu, w ramach którego należy przeprowadzić zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do której gorąco zapraszamy. Zakończenie konkursu nastąpi w czerwcu.

Małgorzata Świderska

 

Warsztaty „Zmieniaj nawyki – nie klimat"

24 stycznia rozpoczęliśmy cykl warsztatów edukacyjnych pod tytułem „Temat – klimat". Ich celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczniów w zakresie ochrony klimatu oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku. Realizowane są przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Warszawie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „Zmieniaj nawyki – nie klimat" dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Podczas pierwszych zajęć uczestnicy poznali m.in. jak zmieniał się klimat na przestrzeni lat, dowiedzieli się, jakie są przyczyny i skutki globalnego ocieplenia, co to jest rewolucja przemysłowa, czym charakteryzuje się klimat w Polsce i jak będzie wyglądał nasz „klimatyczny" świat za 50 lat. W trakcie drugiego spotkania uczniowie ocenili swój wpływ na zmiany klimatu wyliczając wartość śladu węglowego, porównali zachowania konsumentów i sformułowali dekalog dobrych nawyków dla klimatu.
Teraz czekają nas dwa kolejne warsztaty, które będą przeprowadzone w terenie metodą questingową. Prawdopodobnie odbędą się one w kwietniu lub w maju.

Małgorzata Świderska

AKTYWNI DLA KLIMATU

W październiku w naszej szkole zawiązała się grupka 5 uczniów z klasy IVa pod nazwą „Superludki". W zeszłym roku zespół o takiej samej nazwie odniósł wielki sukces zajmując III miejsce w Polsce w konkursie „Świadomy, wie co zrobić z ZSEE". Mając to w pamięci
i wierząc, że nazwa przynosi szczęście zespół przystąpił do konkursu „Aktywni dla klimatu". Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pt. "Zmieniaj nawyki - nie klimat!" mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych. Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym etapie (trwającym do 15 lutego) należy sporządzić metryczkę gminy, przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców, dokonać diagnozy klimatycznej gminy, sporządzić ekologiczną mapę ( przedstawiającą rozmieszczenie na terenie gminy lasów, rezerwatów, zakładów przemysłowych, ferm, dzikich wysypisk śmieci, punktów wykorzystujących odnawialne źródła energii, szlaków rowerowych) oraz opracować zasady przyjazne klimatowi. W drugim etapie natomiast należy zorganizować zbiórkę ZSEE ,,Elektroodpady zbierasz - klimat wspierasz!".
Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii.
W ramach podjętych zadań, uczestnicy zgłębią wiedzę na temat klimatu, poznają formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej dziedzinie. Ponadto nauczą się różnych form współpracy ze społecznością szkolną i lokalną oraz poznają zasady przeprowadzania akcji społeczno - promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie.

Małgorzata Świderska