A A A

GEOCERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

Prowadzone przez nas od szeregu lat działania w zakresie geologii i paleontologii zostały wysoko ocenione przez kapitułę konkursu, która przyznała nam GEOCERTYFIKAT. Jest to wojewódzki tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia.

Organizatorami konkursu są Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu

Małgorzata Świderska

SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Kuratora Warmińsko – Mazurskiego „Szkoła Przyjazna Środowisku” za prowadzone działania ekologiczne. Jest to kolejny dowód, że jesteśmy w gronie liderów ekologii w kraju.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Szkole Podstawowej w Małdytach, gdzie z rąk wicekuratora nagrodę odebrała Małgorzata Świderska (szkolny koordynator działań ekologicznych) wraz z Piotrkiem Ogrodnikiem i Mateuszem Wojtkowskim (przedstawicielami społeczności uczniowskiej).                                                  

Małgorzata Świderska

W ostatnich dniach października uczniowie klas szóstych wzięli udział w wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. Głównym celem wycieczki było uświadomienie uczniom rangi problemu, jakim są odpady komunalne i zachęcenie ich do segregowania odpadów w swoich domach. W związku z tym podczas odwiedzin uczniowie zostali oprowadzeni po całym zakładzie. Przedstawiono im w sposób jak najbardziej prosty i zrozumiały cykl życia odpadu w zakładzie, od momentu wjazdu na wagę do końcowego efektu czyli odzyskanego surowca lub balastu trafiającego na kwaterę. Wszyscy już teraz wiedzą, jak należy prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów we własnym gospodarstwie domowym i jakie odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników.

Małgorzata Świderska

WARSZTATY BURSZTYNNICZE 

24 października odbyły się w naszej szkole warsztaty bursztynnicze poprowadzone przez edukatora z Akademii Bursztynu z Nasielska. W tracie zajęć uczniowie poznali pochodzenie oraz nazwy bursztynu w innych językach, zobaczyli piękne okazy bursztynów z różnych części świata, poznali jego właściwości fizyczne i chemiczne. W drugiej części zajęć wzięli udział w zajęciach warsztatowych polegających na szlifowaniu i polerowaniu bursztynów przez dzieci oraz zajęciach plastycznych polegających na tworzeniu rysunków z drobin bursztynu.

Małgorzata Świderska

CERTYFIKAT LCAE DLA NASZEJ SZKOŁY

16 września 2014r. Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała naszej szkole najwyższe krajowe wyróżnienie - certyfikat  Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Jest to wspaniała nagroda za rok wytężonej pracy na polu ekologii.

                                                                                                                                                                                                                             Małgorzata Świderska

szkolny koordynator SdE