A A A

"Festiwal Nauki – Badamy i odkrywamy przyrodę nieożywioną" w naszej szkole odbył się 22 października w ramach wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy WMODN w Olsztynie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Mottem przewodnim konkursu stały się słowa Alberta Einsteina: „Wpatrz się głęboko,głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”.

Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna.

Przygotowania trwały miesiąc. Rozpoczęły się w połowie września. Zainicjowane zostały losowaniem przez wychowawców kartek z nazwami elementów przyrody nieożywionej. Po czym zaczęło się przeglądanie literatury fachowej, poradników, stron internetowych, konsultacje z nauczycielem przyrody i fachowcami w dziedzinie ochrony wód, dyskusje. Klasy II odbyły wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Jonkowie. Wychowawcy klas I pracowali wraz z uczniami i ich rodzicami całe popołudnie nad wykonaniem swego zadania. Klasa VI nawiązała współpracę z nauczycielem chemii, panią Agnieszką Kabała i uczniami klas trzecich Gimnazjum. Uczniowie klasy VI b i klas pierwszych współpracowali z nauczycielem informatyki przygotowując prezentację multimedialną. Uczeń klasy IV doskonalił obsługę mikroskopu.

Festiwal trwał tylko 2 godziny, ale ilość informacji, która została przekazana była ogromna.

Prezentację przyrody nieożywionej rozpoczęła klasa VIa przedstawiając podstawowe informacje na temat minerałów. Wskazali na różną ich twardość wykorzystując skalę Mohsa. Zademonstrowali minerały wykorzystywane do wyrobu biżuterii i detali ozdabiających mieszkania. Zaproszone przez nich uczennice Gimnazjum przeprowadziły doświadczenie pokazujące, jak można wyhodować kryształy siarczanu. Zapoznały wszystkich z profesjonalnym sprzętem laboratoryjnym i przeszkoliły 2 uczennice klas IV. Klasa VIb wykorzystując prezentację multimedialną zapoznała nas z genezą skał, ich podziałem i przykładami.

Klasy II przebrane za kropelki wody przedstawiły historię życia kropli deszczu i zademonstrowały filtr do oczyszczania wody. Wprowadziły wszystkich w radosny nastrój śpiewając piosenkę „Cicha wody brzegi rwie”. Klasa IVb dodała do tego diagram przedstawiający skład wody morskiej, rozmieszczenie wód na Ziemi oraz model rzeki. Zaprezentowali również przedstawiciela organizmów wodnych – mikroskopijnego drapieżnika pantofelka oraz mikroskop, za pomocą którego można go obserwować.

Klasy III przebrały się za cirrusy, cumulusy, stratusy oraz tornada, bryzy, tajfuny i biegając, wyjąc i potrząsając rozwichrzonymi włosami przedstawiły się pokazując na co je stać. Vb do wiadomości o powietrzu dodała metaplan przedstawiający właściwości powietrza oraz doświadczenia z nimi związane.

Klasa Va wykonała ze styropianu model profilu gleby bielicowej i za jego pomocą przedstawili właściwości gleby i jej genezę. Na mapie Polski wskazali rozmieszczenie podstawowych typów gleb. Zwrócili również uwagę na przyczyny degradacji gleb i sposoby ich ochrony.

Klasy I zaprezentowały stroje kosmonautów oraz statek kosmiczny wykonany z odpadów, którym „odbyły” podróż do krańców Wszechświata. Relacjonując swoją wyprawę wykorzystali krótki film o naszej galaktyce. Natomiast uczniowie klasy IVa przebrani za planety stworzyli ruchomy model układu słonecznego opowiadając przy tym o jego planetach. Przedstawianiu kosmosu prze te klasy towarzyszyła muzyka Jean Michel Jarre z płyty „Chronologie”.

Na zakończenie festiwalu każdy mógł podejść do stoisk klasowych obejrzeć zgromadzone tam eksponaty minerałów i skał, zbadać twardość minerałów, wziąć udział w doświadczeniach, obserwować pod mikroskopem pantofelka.

Przedstawione przez uczniów efekty pracy uzmysłowiły wszystkim czym naprawdę jest przyroda nieożywiona i jak ważną rolę odgrywa ona dla wszystkich organizmów żywych i gospodarki człowieka. Różne sposoby przedstawiania informacji, a szczególnie doświadczenia i zabawa, pozwoliły na łatwiejsze przyswojenie informacji i uwrażliwienie na piękno przyrody. Na festiwalu podjęto również tematykę racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody i sposobów jej ochrony. Zmotywowało to uczniów do większego zaangażowania się w działania ekologiczne szkoły.

 

Festiwal stał się również inspiracją do kolejnych spotkań z przyrodą nieożywioną.

 

Małgorzata Świderska

 

 

25 września na Starówce w Olsztynie odbył się Festiwal Nauki i Sztuki. Zostałam zaproszona przez panią Alicję Szarzyńską, kierownik olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, do wzięcia w nim udziału. Moim zadaniem było poprowadzenie warsztatów geologicznych  z rozpoznawania skał i skamieniałości. Skamieniałości pochodziły z naszej szkolnej kolekcji tworzonej przez uczniów już od roku. Muszę przyznać, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a szczególnie rozpoznawanie wapieni i opok. Zeby zidentyfikowac wapień uczestnicy musieli polać go octem, natomiast opokę mogli prawdzić metodą organoleptyczną, czyli, po prostu, dotknąć językiem - jeżeli przywarł, to oznaczało, że to opoka. To badanie sprawiło najwięcej frajdy dzieciom. Dzieci mogły również stworzyć dinozaura z makulatury czy namalowac go farbami plakatowymi. Poznały żmudną pracę paleontologa wydłubując z brył gipsowych szczątki dinozaura i następnie składając je w całość. Prowadziły poszukiwania przesiewając mozolnie piasek i żwir. Każdy z uczestników warsztatów został obdarowany broszurami o skałach i plakatami. Dużym wsparciem merytorycznym służył nam pan Andrzej  Szymkowiak z Państwowego Instytu Geologicznego z Warszawy. Docenił naszą kolekcję skamielin i potwierdził poprawne ich rozpoznanie.

Furrora, jaką zrobiły na festiwalu skamieniałości zmotywowała moich uczniów do dalszych poszukiwań. Teraz już większość z nich potrafi poprawnie je zidentyfikować. Przy takim zapale, może kto wie, znajdziemy dinozaura na naszym terenie?....

Małgorzata Świderska

 

Nareszcie został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs na lapidarium geologiczne. Celem konkursu było stworzenie kolekcji skał na terenie szkoły, która będzie pełnić funkcję dydaktyczną i stanowić trwały element zagospodarowania otoczenia placówki. Lapidaria,finansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie za pośrenictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, utworzyło 19 szkół i 2 przedszkola. Konkurencja była duża i bardzo ambitna. Dopingowało to nas do wytężonej pracy. Efekt końcowy bardzo nas usatysfakcjonował. Został również doceniony przez kapitułę konkursową. Otrzymaliśmy nagrodę, która okazała się dla nas najwspanialszą ze wszystkich! Dostaliśmy profesjonalną stację meteorologiczną! Od razu pojawiły się pomysły, jak ją wykorzystać. Na pewno stacja będzie wykorzystywana na lekcjach przyrody i na zajęciach kółka przyrodniczego. Zgłosiły się osoby chętne do podjęcia pracy meteorologa. Nie będzie to łatwa praca; oprócz codziennych obserwacji trzeba będzie opracowywać dane pogodowe. Do tego wykorzystamy dołączony do stacji specjalny program komputerowy. Ale na razie trwają pracę nad jej instalacją. Trzeba zgrać sensory temperatury, wilgotności, wiatru i opadów z bazą, a przede wszystkim znaleźć oopowiednie miejsce do ich  umiejscowienia. Jest to trochę skomplikowane, ale radość z wygranej w konkursie dodaje dużo siły do dalszej pracy i motywuje do starań o lepsze poznanie naszego środowiska i do działań o lepsze dla niego jutro.

Małgorzata Świderska

 

Nasza szkoła, tradycyjnie od wielu lat, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". Akcja odbyła się w dwóch etapach: w czwartek 23 września świat sprzątali uczniowie klas IV - VI, a w dniu następnym uczniowie klas I - III.  Wydano około 300 worków! Klasy szóste, jako najstarsze i najbardziej doświadczone, wybrały dłuższe trasy: VIa sprzątała pobocze drogi do Łomów, a VIb pobocze drogi do lasu w kierunku na Polejki. Młodsze klasy wysprzątały całe Jonkowo! Pracy było dużo. Okazało się, że mimo rozstawionych przy każdej posesji koszy na śmieci oraz pojemników na odpady szklane, plastikowe i makulaturę w wielu punktach Jonkowa, śmieci są wyrzucane na pobocza dróg, trawniki, itp. Najbardziej zaśmiecone okazały się nasze lasy. Tutaj zebrano najwięcej śmieci. Były wśród nich szklane butelki, folie a nawet reflektory i blachy! Uczniowie klasy VIa zauważyli wracając z Łomów, że w lesie, w miejscu, które dwie godziny wcześniej sprzątnęli, pojawiły się "nowe" dwa worki pełne śmieci!. Byli bardzo oburzeni tym faktem...

Akcja połączona była ze Świętem Pieczonego Ziemniaka. Każda klasa zakończyła swoją pracę piekąc ziemniaki i kiełbaski na zorganizowanych ogniskach. Dużą pomocą w ich zorganizowaniu wykazali się rodzice. Dzięki nim ten dzień stał się jeszcze piękniejszy i radośniejszy!  Uczniowie odczuli wielką satysfakcję, że wnieśli swój wkład pracy w poprawę stanu czystości środowiska przyrodniczego naszej okolicy.

M.Świderska