25 września na Starówce w Olsztynie odbył się Festiwal Nauki i Sztuki. Zostałam zaproszona przez panią Alicję Szarzyńską, kierownik olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, do wzięcia w nim udziału. Moim zadaniem było poprowadzenie warsztatów geologicznych  z rozpoznawania skał i skamieniałości. Skamieniałości pochodziły z naszej szkolnej kolekcji tworzonej przez uczniów już od roku. Muszę przyznać, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a szczególnie rozpoznawanie wapieni i opok. Zeby zidentyfikowac wapień uczestnicy musieli polać go octem, natomiast opokę mogli prawdzić metodą organoleptyczną, czyli, po prostu, dotknąć językiem - jeżeli przywarł, to oznaczało, że to opoka. To badanie sprawiło najwięcej frajdy dzieciom. Dzieci mogły również stworzyć dinozaura z makulatury czy namalowac go farbami plakatowymi. Poznały żmudną pracę paleontologa wydłubując z brył gipsowych szczątki dinozaura i następnie składając je w całość. Prowadziły poszukiwania przesiewając mozolnie piasek i żwir. Każdy z uczestników warsztatów został obdarowany broszurami o skałach i plakatami. Dużym wsparciem merytorycznym służył nam pan Andrzej  Szymkowiak z Państwowego Instytu Geologicznego z Warszawy. Docenił naszą kolekcję skamielin i potwierdził poprawne ich rozpoznanie.

Furrora, jaką zrobiły na festiwalu skamieniałości zmotywowała moich uczniów do dalszych poszukiwań. Teraz już większość z nich potrafi poprawnie je zidentyfikować. Przy takim zapale, może kto wie, znajdziemy dinozaura na naszym terenie?....

Małgorzata Świderska