SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Kuratora Warmińsko – Mazurskiego „Szkoła Przyjazna Środowisku” za prowadzone działania ekologiczne. Jest to kolejny dowód, że jesteśmy w gronie liderów ekologii w kraju.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Szkole Podstawowej w Małdytach, gdzie z rąk wicekuratora nagrodę odebrała Małgorzata Świderska (szkolny koordynator działań ekologicznych) wraz z Piotrkiem Ogrodnikiem i Mateuszem Wojtkowskim (przedstawicielami społeczności uczniowskiej).                                                  

Małgorzata Świderska