W ostatnich dniach października uczniowie klas szóstych wzięli udział w wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. Głównym celem wycieczki było uświadomienie uczniom rangi problemu, jakim są odpady komunalne i zachęcenie ich do segregowania odpadów w swoich domach. W związku z tym podczas odwiedzin uczniowie zostali oprowadzeni po całym zakładzie. Przedstawiono im w sposób jak najbardziej prosty i zrozumiały cykl życia odpadu w zakładzie, od momentu wjazdu na wagę do końcowego efektu czyli odzyskanego surowca lub balastu trafiającego na kwaterę. Wszyscy już teraz wiedzą, jak należy prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów we własnym gospodarstwie domowym i jakie odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników.

Małgorzata Świderska