A A A

Uwaga!!!

Od dnia 19 lutego 2020r ulega zmianie harmonogram odwozów uczniów we środy i czwartki!!!!

Dowozy poranne oraz odwozy w poniedziałki, wtorki i piątki pozostają bez zmian czyli tak jak w rozkładzie obowiązującym w standardowe dni nauki szkolnej.

Harmonogram odwozów we środy i czwartki.

Organizacja dowozów uczniów w dniu 20.12.2019r.

Organizacja dowozów uczniów w standardowe dni nauki szkolnej.