A A A

ZAPRASZAMY NA

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

godzina 8.30 - klasy 1 – 3       godzina 8.45 - klasy 4 - 8

 

Od 1.09.2020r. oddziały przedszkolne pracują od 6.30 do 16.30, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych odbędzie się na sali gimnastycznej. Zapraszamy na nie uczniów wraz z rodzicami.

Uczniowie klas 2 – 8 udają się na spotkanie z wychowawcami bezpośrednio do wyznaczonych sal:

2 A – s. 22                                 2 B – s. 23

3 A – s. 13                                 3 B – s. 14

4 A - s. 16                                  4 B – s. 17

5 A – s. 27

6 A – s. 5                                    6 B – s. 4                              6 C – s. 2

7 A – s. 1                                    7 B – s. 26

8 A - s. 20                                   8 B – s. 15

 Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczamy ilość osób przebywających na terenie szkoły, w związku z tym uczniowie klas 2 - 8 spotkają się  z wychowawcami bez rodziców/opiekunów.

Po zakończonych spotkaniach uczniowie udają się do domu.

Uczniowie objęci opieką świetlicową przechodzą do sal:

kl. 4-8 s. 27 (dojeżdżający)

kl. 1-3 s. 22 (dojeżdżający)

kl. 1-3 s. 23 (dzieci odbierane przez Rodziców)

 

Rozkład dowozów i odwozów uczniów z obwodu szkoły w dniu inauguracji:

Dowozy:  Mątki (skrzyżowanie)   7.40

                  Mątki                 7.44   kurs z opiekunem dla klas 0 – 4

                                            8.13   kurs z opiekunem dla klas   5 – 8

                   Węgajty            7.44  

                   Garzewko         6.53   kurs z opiekunem dla klas 5 – 8

                                            7.41   kurs z opiekunem dla klas 0 – 4

Odjazdy ze szkoły:       do Węgajt           10.37

                                       do Mątek           12.20

                                       do Garzewka     13.50

                                       do ul. Olsztyńska, Wilimowo         13.40

Rozkład jazdy autobusów – komunikacja gminna od 2 września 2019r. >>