A A A


"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach...
"

   Pani Magdalenie Masyk

szczere wyrazy współczucia, żalu i słowa otuchy

z powodu śmierci Ojca

składają dyrekcja, pracownicy i społeczność uczniowska

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie