A A A

Drodzy Absolwenci klas ósmych,
W dniu 31 lipca 2020r. od godz. 10.00 możecie sprawdzić na stronie https://wyniki.edu.pl wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty. Loginy i hasłą dostępu otrzymaliście wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Zaświadczenia o uzyskanych przez Was wynikach dyrektor może odebrać również w dniu 31 lipca 2020r. - od godz. 9.00. Wy będziecie mogli odebrać przywiezione zaświadczenia oraz przygotowane kopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem w sekretariacie uczniowskim w dniu 31.07.2020r. (piątek) w godz. 12.00-14.00 oraz w poniedziałek 3.08.2020r. w godz. 7.30-13.30. Termin na dostarczenie zaświadczeń do wybranych przez Was szkół upływa 4.08.2020r. do godz. 15.00 (sprawdźcie czas pracy sekretariatów).
Anna Smolska