A A A

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie, Pedagodzy, Pracownicy szkoły,

Dobiega końca okres zajęć edukacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Zaczęliśmy ten rok szkolny dość typowo jednakże rozwój pandemii koronawirusa COVID-19 spowodował, że przez ostatnie 3 miesiące zajęcia edukacyjne odbywały się w warunkach domowych uczniów, za pośrednictwem zdalnych technik nauczania. Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować przede wszystkim Rodzicom i Opiekunom uczniów. Bez Waszej pomocy, wsparcia, mobilizowania uczniów przedsięwzięcie zdalnego nauczania nie byłoby możliwe. Dziękuję też kadrze pedagogicznej, która w bardzo szybkim czasie adaptowała swoje metody pracy do nowych wyzwań i oczekiwań stawianych nam przez ministerstwo edukacji jak również dostosowanie się do potrzeb wymuszonych przez pandemię. Dziękuję naszym uczniom, że potrafili wykorzystać czas nauki zdalnej do własnego rozwoju. Że mimo różnorodnych trudności nie poddawali się, byli dociekliwi i twórczy, chętni do pracy. Mimowolnie, odpowiadając na potrzebę czasu dokonaliśmy wszyscy w czasie pandemii niebotycznego przyrostu naszej wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystywania i znajomości różnorodnych technologii i programów komunikacyjnych. Dziękuję Wam za to.

Średnia naszej szkoły uzyskana w tym trudnym roku to: 4,52, a klasa Vc uzyskała najwyższą notę - aż 4,83. Najlepsze wyniki w szkole uzyskały dwie uczennice: Karolina Kabała z kl. VIIIb oraz Matylda Burcz z kl. IV – obie średnią 6,00 i zachowanie wzorowe. Karolina Kabała jest jednocześnie laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii oraz finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Ten rok szkolny jest niezwykle bogaty w wysokie wyniki naszych uczniów. Uczennica klasy VIIIb Agata Segień uzyskała tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Natomiast uczennica klasy VIIb Emilia Kotowski zdobyła tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Dwie uczennice klasy Va uzyskały wysokie miejsca w regionalnym konkursie pisarskim „Dziecięcym piórem” organizowanym przez Szkołę Podstawową we Wrzesinie. Agata Kabała zajęła I miejsce w kategorii „Proza”, a Alicja Piłat – III miejsce w kategorii „Poezja”. Uczeń klasy VIa Wiktor Snitkowski uzyskał wynik bardzo dobry zdobywając maximum punktów w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematryczny, a uczeń klasy IIIa Marek Kiczkajło osiągnął wyróżnienie w tym konkursie. Uczeń klasy VIIIb Szymon Krzyżewski uzyskał wysoki wynik w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym. Dzięki kreatywności dwóch uczniów klasy VIa – Michała Markiewicza i Wiktora Snitkowskiego powstał ciekawy filmik promujący naszą szkołę i zainteresowanie kodowaniem, który umożliwił nam zakwalifikowanie się do programu Fundacji Orange #Superkoderzy. Dzięki temu w przyszłym roku szkolnym w ramach wybranych ścieżek przedmiotowych uczniowie klas IV-VIII będą uczyli się logicznego myślenia, współpracy w grupie, kodowania, wykorzystywania nowoczesnych technologii nie tylko do zabawy.

Nie udało się nam niestety zrealizować rewizyty w partnerskiej szkole
w Niemczech. Byliśmy do niej przygotowani jednak obostrzenia dotyczące organizacji wyjazdów i wymian uczniowskich nie pozwoliły na dokończenie projektu.

Serdecznie dziękuję naszej Radzie Rodziców. To dzięki ich sponsoringowi uczniowie wszystkich klas otrzymają w tym roku nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce. Dzięki ich pomocy finansowej możliwe było realizowanie
w ciągu roku różnych przedsięwzięć edukacyjnych – Rada Rodziców dofinansowała organizację lekcji żywej historii, wielu konkursów plastycznych, recytatorskich, wyjazdów edukacyjnych poszczególnych klas.

Za nami bardzo trudny rok, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi, zaangażowaniu, odpowiedzialności kończymy go z dobrymi efektami edukacyjnymi wyrażonymi nie tylko na świadectwach ale również poprzez sukcesy naszych uczniów osiągane w zewnętrznych konkursach i przedsięwzięciach. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym za trud i wysiłek włożony w osiąganie tych wyników. Życzę wszystkim przyjemnego, zasłużonego wypoczynku, dużo zdrowia w dobie pandemii i szczęśliwego powrotu do szkoły 1-go września.

Szczęśliwych wakacji!

Anna Smolska