A A A

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne,

Z uwagi na trwająca pandemię COVID-19 tegoroczne zakończenie roku nie będzie miało uroczystego charakteru jaki znamy z lat poprzednich. Niemniej jednak – serdeczne zapraszam po odbiór świadectw, zasłużonych nagród, wyróżnień
i dyplomów – z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego.

O godz. 8.00 zapraszam do sali gimnastycznej obydwie klasy ósme wraz z wychowawcami oraz przedstawicieli klas siódmych. Wszyscy uczniowie otrzymają świadectwa, młodsze koleżanki i koledzy pożegnają odchodzących uczniów.
Z uwagi na warunki reżimu sanitarnego – pożegnanie odbędzie się tylko w obecności przedstawiciela organu prowadzącego, dyrektora szkoły, wychowawców i wychowawców klas siódmych. Pozostali pedagodzy nie będą obecni.

Od godz. 9.00 na dwóch dziedzińcach szkolnych będą odbywały się równolegle wręczenia świadectw i nagród uczniom poszczególnych klas – wg harmonogramu przedstawionego poniżej. Bardzo proszę o punktualne przybycie, a po ceremonii odbioru świadectwa –
o opuszczenie terenu szkoły. Chcemy by liczba osób przebywających na obu dziedzińcach nie stwarzała zagrożenia Waszego i naszego zdrowia. Ponieważ będziecie stali dość blisko siebie – proszę o przybywanie i przebywanie w założonych maseczkach. Wszystkie świadectwa w poszczególnych klasach będą wydawane tylko w obecności wychowawcy i dyrektora lub wicedyrektora, pozostali członkowie grona pedagogicznego nie będą obecni. Jeżeli ktoś nie zdecyduje się na przybycie po odbiór świadectwa w dniu 26 czerwca 2020r. – będzie mógł odebrać świadectwo indywidualnie w sekretariacie szkoły (sekretariat uczniowski) w kolejnym tygodniu – w godzinach pracy sekretariatu lub też odebrać je we wrześniu – kiedy rozpoczniemy kolejny rok szkolny. Przemówienie podsumowujące pracę naszej szkoły
 w minionym roku szkolnym zamieszczę na stronie www szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus w dniu zakończenia roku szkolnego. Z uwagi na mocno rozciągniętą w czasie ceremonię wydawania świadectw – nie będzie organizowany transport szkolny dla uczniów klas I-VII. Uczniowie klasy ósmej muszą odebrać swoje świadectwa ze względu na konieczność dostarczenia ich do szkół kolejnego etapu kształcenia i dla nich zorganizowany będzie przywóz
i odwóz. Jeżeli znajdą się uczniowie, którzy nie mają możliwości dotarcia do szkoły własnymi środkami lub korzystając
z komunikacji gminnej – proszę o kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły do poniedziałku 22 czerwca do godz. 14.00 – postaram się znaleźć rozwiązanie. Rozliczając się z biblioteką lub będąc w szkole w celu odbioru świadectwa – bardzo proszę o przejrzenie i odbiór rzeczy pozostawionych przez uczniów w szkole. Jest bardzo dużo ubrań, są wyłożone na ławeczkach w wejściu głównym do szkoły.

Harmonogram wydawania świadectw poszczególnym klasom I-VII:

Dziedziniec przed wejściem głównym

Dziedziniec wewnętrzny – pomiędzy stołówką a budynkiem głównym

9.15 – kl. Ia – J. Witkowska i E. Przystawko

9.00 – kl. VIIa – J. Gumbrewicz i A. Smolska

9.45 – kl. Ib – K. Borowiec i E. Przystawko

9.30 – kl. VIIb – M. Świderska i A. Smolska

10.15 – kl. IIa – A. Biała i E. Przystawko

10.00 – kl. IV – M. Szot i A. Smolska

10.45 – kl. IIb – A. Penger i E. Przystawko

10.30 – kl. Va – G. Stolc i A. Smolska

11.15 – kl. IIIa – A. Ryżkowska i E. Przystawko

11. 00 – kl. Vb – T. Gębska i A. Smolska

11.45 – kl. IIIb – B. Schroter i E. Przystawko

11.30 – kl. Vc – K. Żokowska i A. Smolska

12.00 – kl. VIa – E. Borowska i A. Smolska

12.30 – kl. VIb – M. Masyk i A. Smolska

Anna Smolska