A A A

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie informuje, że dzień 12.06.2020r. zaplanowany w kalendarzu roku szkolnego jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych nadal pozostaje dniem wolnym. W dniu tym jest możliwość zorganizowania opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III w godz. 7-15. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci do objęcia opieką świetlicową drogą telefoniczną lub mailową do sekretariatu szkoły do dnia 5.06.2020r.

Dni 16, 17 i 18 czerwca 2020r. – dni przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII. W dniach tych również będzie zorganizowana opieka świetlicowa dla uczniów klas I-III w godz. 7-15. Zgłoszenia dzieci do objęcia opieką świetlicową należy dokonać telefonicznie lub mailowo do sekretariatu szkoły w terminie do 10.06.2020r. Ze względu na przeprowadzane czynności egzaminacyjne i obecność uczniów przystępujących do egzaminu na terenie szkoły, młodsze dzieci przebywające pod opieką świetlicy należy w tych dniach przyprowadzić wejściem od strony orlika – bezpośrednio do sali 24.