A A A

Drodzy Rodzice dzieci z grup oddziału przedszkolnego!

Poniżej zamieszczone zostało Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie w sprawie zawieszenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w okresie 6-10.05.2020r.

Od 11.05.2020r. wznawiamy pracę opiekuńczą oddziałów przedszkolnych w zaostrzonych warunkach rygoru sanitarno-epidedemiologicznego oraz zmniejszonej liczebności grup. Pierwszeństwo w skorzystaniu z opieki mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a wśród nich dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19.  Zgłoszenia dzieci do objęcia opieką w oddziale przedszkolnym należy dokonać telefonicznie na numer 895129275 (sekretariat szkoły) w godz. 8-14 w dniach 6-8.05.2020r. Szczegółowe procedury bezpieczeństwa są zamieszczone pod linkiem poniżej:

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie

Procedury bezpieczeństwa uczęszcznia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie