Aby uatrakcyjnić wypoczynek dzieci w czasie zimowej przerwy pomiędzy okresami szkolnymi w naszej szkole organizowane są następujące wydarzenia:

23.01.2020r. – wyjazd do Olsztyńskiego Teatru Lalek na sztukę „Psiakość” (spektakl dla uczniów klas I-VI). Wyjazd o godz. 8.30, po powrocie w szkole zajęcia rekreacyjno-rozwijające/plastyczne/ sportowe lub z użyciem klocków Lego – do godz. 14.30. Cena biletu – 19zł. Ilość miejsc – 40.

24.01.2020r. – wyjazd o godz. 8.30 do kina w Łukcie na film „Śnieżka i fantastyczna siódemka”. Po powrocie – zajęcia plastyczne/sportowe lub z użyciem klocków Lego – do godz. 14.30. Cena biletu 13zł. Ilość miejsc 40.

29.01.2020r. – aktywny dzień w szkole – warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, konstrukcyjne (klocki Lego i inne klocki konstrukcyjne), warsztaty plastyczne – np. praca w masie solnej... itp. Czas pobytu – 8.30-14.30.

Na wszystkich formach wyjazdowych uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną.

Ponieważ pobyt w szkole zaplanowany jest na 6 godzin, proponujemy również uczniom skorzystanie z posiłków przygotowanych w kuchni szkolnej – cena obiadu 2,50zł, płatne na konto obiadów po zadeklarowaniu chęci skorzystania z obiadów – do 25 stycznia 2020r. (można razem z płatnością za obiady za miesiąc luty, ale proszę zaznaczyć, że opłata obejmuje również obiady w czasie ferii).

Deklaracje zapisu dziecka wraz z opłatą należności za bilety wstępu proszę złożyć u wychowawców klas – do 16-go stycznia 2020r. Następnie będą one przekazane opiekunom poszczególnych dni w celu dokonania opłaty biletów wstępu.