A A A

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela dzień 14 października – Dzień Komisji Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W dniu tym realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i inne zaplanowane przez nauczycieli – uświetniające ten wyjątkowy dzień. Ze względu na świąteczny charakter tego dnia zajęcia lekcyjne są skrócone do 30 min., niemniej jednak odbędą się wszystkie zgodnie z planem poniedziałkowym. Zaplanowane też są 2 apele: o godz. 9.25 – dla uczniów klas 0-III oraz o 10.05 – dla uczniów klas IV-VIII. W związku ze skróceniem lekcji przyspieszone są również odwozy uczniów: 12.15- Łomy, Garzewko, 12.35 – Ul. Olsztyńska, kol. Wilimowo, 12.45 – Mątki, Kajny, 13.15 – Węgajty, 14.05 – Mątki, Kajny, 14.30 –Łomy Garzewko. Świetlica dla rodziców odbierających dzieci osobiście będzie czynna do godz. 16.30.

Szczegółowy rozkład odwozów znajduje się pod linkiem.