A A A

Drodzy Rodzice!

W celu zabezpieczenia podstawowej opieki stomatologicznej do naszej placówki zaproszony został Dentobus. Jest to program mobilnego gabinetu stomatologicznego, uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Dentobus ma świadczyć wsparcie w leczeniu stomatologicznym w tych placówkach, które są zbyt małe, aby umieścić w nich gabinet dentystyczny. 
W zakresie usług, które będą proponowane jest 
m.in. ocena stanu zębów, zgryzu, intensywności próchnicy oraz ewentualnej profilaktyki fluorkowej. Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym, dla uczniów i ich rodziców jest on całkowicie bezpłatny.   
Firma realizująca usługę (Ekodent sp. z o.o.) ma podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie.  Firma współpracuje z urzędami gmin oraz placówkami oświatowymi.

Przebadane będą mogły być tylko dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na badanie. Formularze zgody zostaną dzisiaj rozdane uczniom. Bardzo prosimy o szybki zwrot wypełnionych formularzy do wychowawców klas (najpóźniej do 30.09.2019r.) by móc przygotować grafik badań uczniów. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych i ew. drugich będą zapraszane na badanie razem z rodzicami – dlatego istotnym jest wcześniejsze ustalenie terminu badań i poinformowanie rodziców. Badanie będzie się odbywało w dentobusie zaparkowanym tuż przy szkole w czasie zajęć lekcyjnych w obecności nauczyciela lub pracownika szkoły. Terminy wizyty Dentobusu w naszej szkole to: 1, 8, 22 i 29 października 2019r.