A A A

Informujemy, że sprawozdania jednostkowe jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy w Jonkowie - Budżet - sprawozdania - sprawozdania finansowe.