Pod linkiem został zamieszczony grafik dowozu i odwozu uczniów na egzamin gimnazjalny. Grafik.