A A A

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z proklamowaniem strajku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie informuję, że strajk został przedłużony na kolejne dni 10-12.04.2019r. i w związku z tym w szkole nie będą prowadzone żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Organizujemy natomiast opiekę świetlicową w godz. 7.00-15.00. Odwołany jest też tradycyjny dowóz dzieci natomiast w dniach 10-12.04.2019r. będzie funkcjonował dowóz gimnazjalistów na egzamin gimnazjalny.
W dniach 11-12.04.2019r. w Parafii pw. Św. Rocha w Jonkowie organizowane są rekolekcje wielkopostne. Uczniów naszej szkoły zapraszamy do uczestniczenia w nich wraz z przedstawicielami rodziny. W dniach 15-17.04.2019r. w naszej szkole są dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-VII i przedszkolaków – dni te zostały ogłoszone w planie pracy szkoły we wrześniu 2019r. jako tzw. Dni dyrektorskie. W dniach tych uczniowie klas ósmych przystępują do sprawdzianu ósmoklasisty i przeprowadzenie tego sprawdzianu nie jest zagrożone. W dniach 15-17.04.2019r. zaplanowane są również wycieczki w ramach realizacji projektu Kalejdoskop Kompetencji. Pracuję nad tym by wszystkie wycieczki odbyły się zgodnie z harmonogramem, ale o nich będziemy informować indywidualnie wszystkich rodziców bezpośrednio zainteresowanych. Przypominam również, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach 18-23.04.2019r. mamy wiosenną przerwę wielkanocną. Bardzo proszę o śledzenie informacji za pośrednictwem szkolnej strony ww oraz dziennika elektronicznego.

Wszyscy strajkujący nauczyciele i pracownicy dziękują za zrozumienie sytuacji i idei oraz okazywane wyrazy wsparcia.

Anna Smolska