A A A

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z proklamowaniem strajku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie informuję, że w dniach 8-9 kwietnia 2019r. nie odbędą się żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jesteśmy w stanie zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla grupy 25 dzieci w godzinach 7.00-15.00. W związku ze strajkiem odwołany jest też dowóz dzieci. Rodziców zainteresowanych objęciem opieką świetlicową ich dzieci prosimy o dowiezienie ich do szkoły o w dniu 8 kwietnia 2019r. oraz 9 kwietnia 2019r. o godz. 7.00. W wypadku większego zainteresowania „uczniowie nadliczbowi” będą odsyłani do domu. O organizacji zajęć w kolejnych dniach będziemy informować w miarę kolejnych rozstrzygnięć. Ponieważ zapowiedziane są jeszcze rozmowy ostatniej szansy pomiędzy przedstawicielami rządu i związkowcami na późne godziny popołudniowe w niedzielę 7.04.2019r. bardzo proszę o śledzenie informacji o planowanej organizacji pracy SP im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie na stronie ww szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Uczniów klas ósmych i ich Rodziców informuję również, że przeprowadzenie sprawdzianu ósmoklasisty nie jest zagrożone. Sprawdzian być może odbędzie się w nieco innych warunkach lokalowych, ale z pewnością odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Anna Smolska