A A A

 

Informujemy, że jest bardzo duże zagrożenie strajkiem w jednostkach oświatowych  na terenie Gminy Jonkowo od 8 kwietnia 2019 r. 

W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo zawieszenia wszystkich zajęć we wszystkich jednostkach oświatowych podległych Gminie Jonkowo.

O zmianach organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie będę informowała na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Anna Smolska